Niet gecategoriseerd

Schrijven met je lijf

Met de hand schrijven is goed voor je hoofd!
Deze stelling prijkt in de krant! Bron artikel: Eindhovens Dagblad 21-1-2021 (en AD en andere regionale dagbladen)

Wat fijn dat er steeds meer aandacht in de publiciteit is voor de ontwikkeling van het kind. 

De afgelopen jaren is het de tendens geworden dat kinderen steeds jonger aan bepaalde leereisen moeten voldoen om door te kunnen naar de volgende groep. Echter op latere leeftijd zie je dat kinderen in groep 7 bijvoorbeeld moeite hebben met knippen. 
Kan er een verband liggen tussen deze twee?

Dat kan zeker. Een van de redenen kan zijn dat kinderen steeds vroeger op cognitief gebied uitgedaagd worden. 16 Letters kennen in groep 2 en leren schrijven lettend op de juiste pengreep. Echter de motorische ontwikkeling is bij veel kinderen nog onvoldoende ontwikkeld om aan deze (cognitieve) vaardigheden te kunnen voldoen.

Kleien, rollen, kruipen, spelen en open hoeken (overlap creëren tussen verschillende hoeken waardoor communicatie onderling mogelijk is), meer tactiele werkvormen aanbieden e.a. dragen bij aan een betere ontwikkeling van de hersenen. Deze (speelse) activiteiten dragen bij aan de samenwerking van de hersenen en stabilisering van het lichaam. 

Daarnaast is er door het continurooster minder tijd om vrij buiten te spelen. Het hoofd leeg te maken en open te staan voor nieuwe indrukken voor de middag. Rustmomenten inbouwen helpen om het lijfelijke systeem tot rust te brengen en open te staan voor nieuwe input.

Het Klokhuis heeft op 24 januari 2023 hier een aflevering over gemaakt die duidelijk maakt wat rustmomenten tussendoor voor een kind kunnen betekenen.

Ook in mijn begeleiding merk ik hoe fijn kinderen het vinden om bewegend leren in te zetten. Wanneer ze een tijdje stil hebben gezeten vragen ze er zelf om. Juf, gaan we weer met de bal overgooien om woordjes te lezen, mag ik weer op het wiebelbord staan? Yes, er ligt klei! Mag ik daar ook mee?

Zeker in groep 3 waar kinderen moeite hebben met het leren schrijven is het inzetten van klei en schelpenzand ideaal. Door de klei te rollen in 2 handen en uit te rollen tot een slang, worden meerdere hersengebieden actief gemaakt, waardoor er ruimte komt voor input. Door lijfelijk een letter te ervaren komt deze tot leven. Dit is zeker belangrijk voor de creatieve (beeld) denkers in de klas. Een letter in klei zegt hen veel meer dan een letter op papier. Ze krijgen er een beeld en gevoel bij!

Vandaar mijn advies: Ga meer spelen met kinderen, laat ze ontdekkend en spelend leren en sta versteld over de mooie dingen die ze laten zien!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *