Basisonderwijs

Voor wie?

  • Kinderen die vastlopen binnen het (reguliere) schoolsysteem
  • Kinderen die (net zoals ieder kind) gezien en gehoord mogen worden
  • Kinderen die extra uitdaging of zorg nodig hebben 
  • Kinderen die behoefte hebben aan top-down, bewegend en/ of spelend leren

Intake

Tijdens het kennismakingsgesprek (met ib-‘er, leerkracht en ouders) wordt gevraagd naar de kwaliteiten en talenten van je kind. Daarnaast wordt er besproken waar je kind tegenaan loopt en welke methodes en materialen er ingezet kunnen worden om je zoon of dochter weer tot bloei te laten komen.  

Uitvoering

Bij de kennismaking met je kind wordt er gevraagd naar de eigen leerdoelen en wat hij of zij daarin nodig heeft. We gaan op zoek naar de leerstijl die past bij je zoon of dochter. Aan de hand van dit gesprek en de intake wordt er een plan van aanpak geschreven. Aan de hand van het plan zal de begeleiding starten.
Na 6 weken is er een tussenevaluatie. Indien nodig wordt het plan van aanpak bijgesteld.

 

Methodieken o.a.:

– spel Schatgravers (talenten ontdekken)
– spel: Coachee!
– bewegend en spelend leren 
– 
IOO (individueel onderwijskundig onderzoek)
– ABCDE…citotraining met stappenplan voor begrijpen lezen
– aandacht voor rekenen met steunkaarten
– toneel en duo-lezen
– psychomotorische spellen voor de samenwerking van de hersenhelften
– oefeningen voor de oog- handcoördinatie

 

“Ik heb het kruislings bewegen met de tafels in de klas ingezet. De resultaten schieten omhoog!” 

(leerkracht groep 6)

Bedankt voor je heldere observatie. De leerling krijgt een bril. Niet voor het scherp zien, maar voor het samenwerken van de ogen.” 
(leerkracht groep 4)

“Wat fijn dat je dit werk voor ons wilt doen, juf. Ik ben nu veel rustiger in de klas.”

(leerling groep 7)