Tarieven

Individuele bijles met coaching 

 • Kennismakingsgesprek: gratis
 • Intakegesprek + maken plan van aanpak € 60,-
 • Individuele begeleiding: € 65,-
  (inclusief steunkaarten, exclusief werkboek)
 • Evaluatiegesprek: € 15,- per 15 min. 
 
Exclusief reiskosten: € 0,23 per km (buiten de gemeente Bunnik)

Groepsbegeleiding (op school) met coaching

 • Kennismakingsgesprek: gratis
 • Intakegesprek + maken plan van aanpak € 60,-
 • Groepsbegeleiding per kind per uur € 40,-
  (inclusief steunkaarten, exclusief werkboek)
 • Evaluatiegesprek: € 15,- per 15 min.

 
Exclusief reiskosten: € 0,23 per km (buiten de gemeente Bunnik)

Arrangementen

 • Kennismakingsgesprek
 • Intakegesprek + maken plan van aanpak € 60,-
 • Individuele begeleiding (kosten kunnen variëren naar gelang de hulpvraag)
 • Evaluatiegesprek: € 30,- per 30 min.

 
Exclusief reiskosten: € 0,23 per km (buiten de gemeente Bunnik)

Pakket spelling of rekenen
 • Kennismakingsgesprek
 • Intakegesprek + maken plan van aanpak
 • 8x begeleiding (inclusief steunkaarten spelling of rekenen)
 • 1 Evaluatiegesprek van 15 min.


Totaal: € 580,-

Exclusief reiskosten: € 0,23 per km (buiten de gemeente Bunnik)

Pakket rekenen en begrijpend lezen

 • Kennismakingsgesprek
 • Intakegesprek + maken plan van aanpak
 • 12x begeleiding (inclusief steunkaarten rekenen, werkboek begrijpend lezen en stappenplankaart)
 • 1 Evaluatiegesprek van 15 min.

  
Totaal: € 825,-

Exclusief reiskosten: € 0,23 per km (buiten de gemeente Bunnik)

Pakket begrijpend lezen

 • Kennismakingsgesprek
 • Intakegesprek + maken plan van aanpak  
 • 8x begeleiding (inclusief werkboek + stappenplankaart)
 • 1 Evaluatiegesprek van 15 min. 


Totaal: 580,-

Exclusief reiskosten: € 0,23 per km (buiten de gemeente Bunnik)

Wereldspel

 • Kennismakingsgesprek: gratis
 • Intakegesprek 
 • Afname 
 • Verslaglegging 
 • Nagesprek


Totaal: 120,-

Exclusief reiskosten: € 0,23 per km (buiten de gemeente Bunnik)

Individueel onderwijskundig onderzoek (IOO)

 • Kennismakingsgesprek: gratis
 • Intakegesprek 
 • Afname (keuze hele ochtend of 2x ong. 1,5 uur)
 • Verslaglegging 
 • Nagesprek


          Totaal: 760,-

Exclusief reiskosten: € 0,23 per km (buiten de gemeente Bunnik)