Niet gecategoriseerd

Bijles in het onderwijs

Deze week werd mij weer extra duidelijk waar ik het bewegend leren voor inzet:

leerling: “Juf, wil je weer dat spel met die mat doen?”
ik: “Welk spel bedoel je dan?”
leerling: “Nou die met die tafelkaartjes dat we de som en het antwoord bij elkaar moeten zoeken.
Daar leer ik veel beter van!”

Leerlingen: “Bij jou leren we zoveel!” Gaan we weer een keer uit jouw mapje werken?” Dat is veel
leuker!”
(met het mapje bedoelen de kinderen mijn steunkaarten afgestemd op visueel
lerende kinderen afgewisseld met spelletjes)

Mijn doel is om, iedere les weer, plezier te ervaren met het leren leren en samen op weg te gaan in de zone van de naaste ontwikkeling. Dit doe ik door het gesprek met de kinderen aan te gaan. Wat willen zij leren? Hoe gaat het met ze? Waar lopen ze tegenaan? Welke leefbehoefte ligt eraan ten grondslag?

Daarnaast kijk ik naar de leerdoelen uit de klas en hoe we deze visueel/ inzichtelijk kunnen maken, in kleine deelstappen om het geheel te kunnen overzien. De ene leerling leert te leren door de uitleg op het bord, de andere leerling door ernaast te zitten en de som nog eens voor te doen, weer de volgende heeft materialen nodig om inzicht te krijgen in wat de juf nou toch bedoelt etc.

Veel visueel lerende kinderen hebben het gevoel gekregen dat ze dom zijn. Echter door naast ze te gaan zitten, ze het vertrouwen te geven dat ze niet dom zijn, maar op een andere manier leren is het vaak al genoeg om een opening te krijgen in hun leerproces. Ze mogen anders zijn, ze mogen anders leren. Hoe? Daar help ik ze graag bij.

Binnenkort zijn er ook werkboeken van de reken steunkaarten, zodat ook scholen, begeleiders. ouders etc. met deze kinderen aan de slag kunnen? Het werkboek alleen is natuurlijk niet genoeg. Het is belangrijk om er samen mee aan het werk te gaan. Inzicht geven in de leerprocessen waar de kinderen in de klas mee te maken hebben m.b.v. de steunkaarten, modelen en bewegend leren. Ieder kind wil weten wat het leerdoel is en hoe deze te bereiken is, zodat ze succeservaringen op kunnen doen. Ieder op hun eigen manier en niveau.

Na de rekensteunkaarten volgen er nog taal en begrijpend lezen steunkaarten.

Via facebook en instagram laat ik weten wanneer deze klaar zijn.

Bij interesse stuur gerust een mail naar:
jolanda@vankansnaarkracht.nl
onderwerp: steunkaarten rekenen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *