Bijles

Voor wie

Voor kinderen van groep 2 t/m 8 die moeite hebben met:
– de leerstof van de basisvakken zoals rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen
– communicatievaardigheden (leermoeilijkheden door TOS, faalangst, frustratie)
– teken je gesprek
– psychomotoriek
– beelddenken
– taakaanpak

Waar

De bijlessen vinden bij voorkeur onder schooltijd plaats in de praktijk, thuis of op school. Het tijdstip is altijd in overleg.

Duur van de les

Een bijles duurt 60 minuten. De lessen worden per uur betaald. Afhankelijk van de focus en leerbehoefte van het kind. De bijles vindt in principe plaats per periode (van vakantie tot vakantie). Na iedere 6 weken vindt er in de laatste 10 minuten van de bijles een evaluatie met ouder en kind plaats.

Contact met school

Indien ouders hier toestemming voor geven neem ik contact op met de leerkracht/ IB-er van de leerling. Middels mail- of telefonisch contact worden bevindingen van de bijles en aanvullingen vanuit school en de bijles besproken, zodat de begeleiding zo nauw mogelijk aansluit bij de behoefte van het kind. De samenwerkingsdriehoek (ouder- school – kind) is voor de meest optimale zorg voor uw kind. Dit is een advies, maar u als ouder heeft de vrijheid om contact met school te weigeren.

Opzegtermijn

Van Kans naar Kracht heeft een opzegtermijn van vier weken.